مقالات

کنترل اسناد ملک

کنترل اسناد ملک

کنترل اسناد ملک در زمان خرید مسکن چه مدارکی باید کنترل شود ؟بهترین راه برای استعلام سند ملک چیست؟ آیا شما هم تصمیم به خرید

ادامه مطلب
انواع وصیت نامه

انواع وصیت نامه

انواع وصیت نامه قانون گذار وصیت نامه را پیش بینی کرده است، وصیت نامه سه نوع دارد که شامل وصیت نامه عادی، وصیت نامه رسمی،

ادامه مطلب
جرم مزاحمت تلفنی

جرم مزاحمت تلفنی

جرم مزاحمت تلفنی مزاحمت تلفنی در کشور ما چه مجازاتی دارد ؟ آیا توهین از طریق تلفن، مجازاتی هم دارد ؟ مزاحمان تلفنی حبس هم

ادامه مطلب