مقالات

مضاربه

مضاربه چیست؟

اگر برای دریافت وام به بانک مراجعه کرده باشید متوجه می شوید که یکی از متداول ترین قراردادهایی که برای اعطای وام مورد استفاده قرار

ادامه مطلب

محلل کیست؟

آیا می دانید در قانون و شرع اسلام محلل به چه کسی اطلاق می گردد ؟ هرگاه مردی سه مرتبه متوالی همسر خود را طلاق

ادامه مطلب