زمان مطالعه :
۴ دقیقه
شهادت در دادگاه

شهادت در دادگاه

آنچه می خوانید...

به طور کلی شهادت در دادگاه به عنوان یک ادله اثبات به شمار می رود و اغلب مورد توجه افرادی که دچار مشکلات حقوقی و کیفری می شوند قرار می گیرد.
بر اساس قانون شهادت در حقیقت یکی از دلایل اثبات خواسته دعوی در دادگاه است  و در حقیقت به معنی اطلاعات فرد خارج از دعوی  که موضوع را مشاهده کرده یا دیده است و یا از آن اگاه شده است.
در واقع می توان گفت که شهادت به این معناست که فردی از واقعه ای جزی یا کلی بین چند نفر در دادگاه نزد مراجع قضایی، شهادت داده و اطلاع رسانی کند.
ما در این مقاله قصد داریم اطلاعاتی در خصوص شهادت در دادگاه به شما ارائه کنیم.

شهادت در دادگاه

شهادت در دادگاه چیست؟

شهادت در دادگاه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی هم در مسائل حقوقی و هم در مسائل کیفری کاربرد دارد. شهادت در معنای عام، اخبار فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده ها یا شنیده ها یا سایر آگاهی هایی است که بصورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی از موضوعی پیدا کرده است.از آنجا که شهادت بیان واقعه ای است که شاهد آن را دیده یا شنیده است از همین رو شاهد باید آنچه که دیده یا شنیده است را در محضر قاضی بیان کند و از بیان آنچه که استنباط یا احساس کرده ، بپرهیزد زیرا آنچه که از شاهد می خواهند ، مسموع او است نه عقیده او ، و اظهار عقیده درباره ی مسموع شاهد با قاضی است.

شهادت از منظر مکان ادای آن به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

 

  1.  شهادت در دادگاه

بنابر ماده شصت قانون آئین دادرسی مدنی حسب القاعده رسیدگی به دلایل ( که شهادت هم از آنهاست) در دادگاه به عمل می آید.

  1.  شهادت در خارج از دادگاه

شهادت گواهانی که باید در دادگاه گواهی دهند ولی به طور استثنا مانند معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و به عللی دیگر که دادگاه مقتضی بداند (ماده چهارصد و ده قانون آئین دادرسی مدنی) شهادت آنان در خارج از دادگاه استماع می شود.

فردی که در دادگاه شهادت می دهد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

در حقیقت فردی که در دادگاه به منظور شهادت دادن از واقعه ای حاضر می شود باید دارای برخی ویژگی ها باشد.

برخی از ویژگی های شاهد عبارتند از:

  • رسیدن به سن بلوغ و عقل است

در واقع یکی از شرایطی که شاهد باید داشته باشد، داشتن درک درست از شهادت است.

بر اساس قانون شهادت اطفالی که به سن 15 سال تمام نرسیده اند  شهادت آنها مزید بر اطلاع استماع است مگر در برخی موارد که قانون شهادت این اطفال را معتبر شناخته باشد.

  • نداشتن فسق و فساد اخلاقی شاهد
  • دور ماندن از اتهام و نداشتن نفع شخصی در دعوی
  • نداشتن دشمنی میان شاهد و طرف مقابل
  • اشتغال نداشتن شاهد به تکدی گری
  • داشتن طهارت مولد
  • نداشتن رابطه خیشاوندی شاهد با دو طرف دعوی

شرایط پذیرفته شدن شهادت در دادگاه چیست؟

به طور کلی می توان گفت که یکی از شرایط پذیرفته شدن شهادت این است که، شهادت باید به طور قطعی و یقینی باشد.

طبق ماده 1315 قانون مدنی « شهادت باید از روی قطع و یقین باشد و نه به طور شک و تردید» در واقع این قانون به این معناست که چیزی که شهادت می دهید و هر چه در دادگاه می گوید بايد ديده یا شنیده باشيد.

همچنین بر اساس قانون  شهادت شهود باید در مفاد آن متحد باشد و اگر شهود با اختلاف شهادت دهند، در دادگاه موثر نخواهد بود.

لازم به ذکر است که معتبر بودن شهادت، مستلزم حضور شاهد در دادگاه برای شهادت است و شهادت با نامه کتبی نمی تواند جايگزين آن  باشد.

 

وکلای پیروز

وکلا، حامیان کارآزموده ای هستند که دست در دست دادخواهان و ستم دیدگان،با بهره گیری از قدرت قلم و قوت کلام خود، به حفظ جان، مال و آبروی آنان اهتمام می‌ورزند. از این رو جمعی از وکلا برای ایجاد سایه ای امن از دفاع پیروزمندانه برای شهروندان، اقدام به تاسیس گروه حقوقی وکلای پیروز نموده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.