چگونه طرح صنعتی را ثبت کنیم ؟

چگونه طرح صنعتی را ثبت کنیم ؟

چگونه طرح صنعتی را ثبت کنیم ؟   طرح صنعتی چیست و چگونه آن را ثبت کنیم ؟ بر اساس ماده 20  قانون ثبت اختراعات  و طرح های صنعتی و علائم تجاری  سال 86 هر گونه ترکیب خطوط یارنگ ها  یا هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب به شکل یک...
اجاره اماکن تجاری

اجاره اماکن تجاری

اجاره اماکن تجاری قانون اجاره اماکن تجاری چیست ؟ چه نکاتی را باید در  زمان قرار اجاره در نظر داشت ؟ در چه شرایطی  به  مستاجر  سرقفلی و یا حق کسب و پیشه تعلق می گیرد؟ حتما خیلی از افراد  اطلاع کافی  در رابطه با شرایط قرار داد ملک تجاری  ندارند، هر چه افراد در این...