نوسازی آپارتمان فرسوده

نوسازی آپارتمان فرسوده

نوسازی آپارتمان فرسوده اگر همسایه ای مخالف نوسازی آپارتمان فرسوده باشه چه کنیم ؟گاهی نوسازی آپارتمان ها به دلیل قدیمی و فرسوده بودن و یا دلایل دیگر ضروری می شود ، اما ممکن است برخی از همسایگان مخالف نوسازی ساختمان باشند . در این مواقع بهترین  راه حل چیست ؟ چطور می...