مجازات روابط جنسی نامشروع

مجازات روابط جنسی نامشروع

مجازات روابط جنسی نامشروع آیا رابطه نامشروع زندان دارد ؟حکم رابطه نامشروع قبل از ازدواج چیست؟ آیا اعمالی از قبیل بوسیدن، در آغوش گرفتن و لمس کردن جرم است؟ این ها همگی سوالی است که خیلی از  افراد  پاسخ آن را نمی دانند،اگر شما هم پاسخ این سوالات را نمیدانید ادامه مطلب...