قانون جدید صدور چک

قانون جدید صدور چک

قانون جدید صدور چک چک برگشتی در قانون جدید چگونه است ؟ قانون جدید صدور چک چگونه است ؟  چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی می باشد، اما نیاز بازار و اشخاص مختلف برای پرداخت وعده دار  با کمک چک، باعث شد  که  در دهه های گذشته قانون گذار،  اجازه این را صادر کند  که از چک به...