شرایط طلاق از طرف زن

شرایط طلاق از طرف زن

شرایط طلاق از طرف زن عقد نکاح یا همان ازدواج، پیمانی است که در آن زن و مرد برای آغاز زندگی مشترک خود، بر اساس قوانین خاص، توافق می کنند. زمانی که برای دو طرف این پیمان شرایطی پیش بیاید که نتوانند در کنار هم زندگی کنند، مجبور به فسخ آن خواهند شد. این فسخ عقد نکاح، طلاق...
طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

مراحل طلاق از طرف زن   برخی از مردم تصور می کنند که طلاق تنها  از طرف مرد امکان پذیر است ، در حالی که طبق قانون مدنی، در صورتی که ادامه زندگی موجب عسر و حرج زن باشد، زن می تواند  تقاضای طلاق داشته باشد . حتما  این سوال برایتان پیش می آید که عسر و حرج به چه...