مجازات عدم تمکین زن چیست؟

عدم تمکین زن، مجازات ندارد، یعنی جرم محسوب نمی شود در حالی که عدم پرداخت نفقه از سوی مرد جرم می باشد ، اما عدم تمکین زن آثار حقوقی دارد ، اولین اثر حقوقی عدم تمکین زن این است، که مرد می تواند به آن نفقه پرداخت نکند . در صورتی که مرد الزام  به تمکین  زن را بخواهد ، دادگاه رای را صادر کند و بازهم  زن،  تمکین نداشته باشد، مرد می تواند اجازه ی ازدواج مجدد از دادگاه را دریافت کند.

در یکی از شرایط عقد نامه ، شرط تنصیف دارایی ذکر شده است، یعنی اگر  مرد بخواهد همسرش  را طلاق دهد و  این در خواست طلاق  ناشی از سو رفتار و ناسازگاری زن نباشد و  شرط مندرج در عقد  نامه را مرد امضا کند ، تا نصف دارایی مرد که بعد از عقد  به دست آورده است را باید به زن تقدیم کند.

اگر زن تمکین نداشته باشد و اثبات شود که به این دلیل  زن تمکین نداشته و شوهر درخواست طلاق بدهد ، از تنصیف دارایی و نصف دارایی  که می توانست دریافت کند محروم می گردد .

تمام این موارد آثار حقوقی عدم تمکین خانم است و هیچ اثر کیفری و مجازاتی برای این موضوع  تعیین نمی گردد. رای الزام به تمکین خانم  هم رای اعلامی است، به این معنی که  برای  اطلاع از این رای به هیچ وجه برخورد قانونی  با خانم نمی شود . بعد از ابلاغ به  خانم در صورتی که  تمکین صورت نگرفت، برای مرد اجازه ازدواج مجدد البته با درخواست  خود مرد، از سوی دادگاه صادر می شود .

مجازات عدم تمکین زن چیست؟

مجازات عدم تمکین زن چیست؟

در چه مواردی زن  مجاز به  عدم تمکین است ؟

طبق قانون زن یک سری وظایف در مقابل شوهر  وجود دارد، اما این انجام وظیفه محدوده ای دارد ،  به همین دلیل در قانون مواردی مشخص شده است که در صورت وجود هر کدام از آن ها، زن می تواند از شوهر خود تمکین نکند و در عین حال نفقه هم دریافت کند .

به طور مثال بیماری های مقاربتی جنسی مرد یا بیماری های جنسی خاص زن به ترتیبی که تمکین خواست زن از مرد را غیر ممکن کند . یا زمانی که تمکین از مرد  یا زندگی کردن  با  او در یک  منزل برای زن خطر جانی، مالی  و یا شرافتی داشته باشد ، همچنین اگر در عقد نامه حق تعیین محل زندگی به زن داده شده باشد، زن می تواند در محلی که مرد برای زندگی انتخاب می کند، سکونت نکند  و در حقیقت از مرد تمکین نکند .

 در صورتی که  خانم  خواستار استفاده از حق حبس باشد ، همینطور در ایام واجبات شرعی همچون روزه ،  اعتکاف و حج، خانم  می تواند از همسر خود تمکین نکند .

مجازات عدم تمکین زن

مجازات عدم تمکین زن

اجرت المثل ایام زوجیه

اجرت المثل، در حقیقت اجرتی است که برای خانم در قبال کار هایی که روزانه در منزل و در طول زندگی مشترک انجام می شود ، در نظر گرفته می شود .

بر اساس ماده 29 قانون  حمایت از خانواده مصوب سال 1391 دادگاه خانواده،موضوع طلاق می بایست  ضمن رای خود، تکلیف اجرت المثل ایام زوجیت را طبق ماده 336 قانون مدنی تعیین نماید . بر اساس ماده  336 قانون مدنی هرگاه  کسی بر حسب امر دیگری  اقدام به عملی نماید  که عرفا برای آن عمل اجرتی باشد و یا آن شخص قاعدتا محیای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود،مگر اینکه  بر خلاف آن باشد .

به بیان ساده تر چنانچه خانمی در منزل همسرش اعمالی از قبیل نظافت آشپزی، نگهداری اولاد را انجام داده باشد، در صورتی مستحق دریافت اجرت می باشد که آن اعمال را به دستور و امر همسرش انجام بدهد  و برای آن عمل در عرف اجرت در نظر گرفته باشد . در غیر این صورت اجرتی به این اعمال نخواهد گرفت .

شرایط دریافت نفقه  توسط زوجه

نفقه از نظر قانون مدنی ،به  مایحتاج زندگی اطلاق داده می شود . قانون مدنی مصادیق نفقه را ذکر کرده است ، اما از نظر اصلاحی آنچه که باعث  میگردد  خانمی  با مرد زندگی کند، مایحتاج زندگی خانم را مرد باید تهیه کند البته در حدی که در شأن خانم  باشد .

گروه حقوقی وکلای پیروز ،قبول دعاوی و مشاوره تخصصی در زمینه ملکی، علائم تجاری، خانواده و اختلافات ناشی از قرارداد
تنظیم قرارداد شرکت های خصوصی و دولتی
021_ 26641878 آدرس اینستاگرام

نفقه از چه زمانی  شامل خانم می شود ؟

از نظر قانونی ماده 1102 گفته شده است که  بعد اینکه نکاح  به  طور صحت واقع شد ،روابط زوجیت بین طرفین موجود و  حق و حقوق و تکالیف  زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می گردد ،  درصورتی که عقد دائم  صورت گیرد،  از همان زمان به خانم نفقه تعلق می گیرد .

با توجه یه شأن خانودگی خانم و  میزان درآمد آقا  مبلغ نفقه تعیین می گردد .

معافیت مرد از پرداخت نفقه

باید گفت هیچ راهی برای عدم پرداخت نفقه و پرداخت مهریه وجود ندارد، عدم پرداخت مهریه عندالمطالبه، حتی منجر به بازداشت مرد می شود . هرچند  که بازداشت مرد در حال  حاضر برای بیش از 110 سکه پذیرفته نمی شود ، اما در هر حال راهی برای عدم پرداخت مهریه وجود ندارد . در حقیقت فرار از پرداخت مهریه و نفقه  برای  مرد غیر ممکن است  مگر اینکه  خانم تمکین نکند و  آقا تنها  نفقه  را پرداخت نکند .  توصیه ما به شما عزیزان برای  کاهش اتلاف وقت و هزینه  در این موارد این است که  با یک مشاور حقوقی  مشورت کنید  تا  بتوانید  راهی  که  هر دو طرف  بتوانند سریعتر به نتیجه برسید را انتخاب کنید . وکلای حقوقی پیروز  با  توجه به تجربه و سابقه بالایی  که دراین زمینه  دارند می تواند شما را در این زمینه راهنمایی کنند .